KING-OF-MOUNTAIN

คนพันธ์แกร่ง พิชิตเขาเขียว “KING OF MOUNTAIN” เขาใหญ่ 2018 ครั้งที่ 3 รายการปั่นจักรยานที่ดีที่คนรักการปั่นต้องไม่พลาด

October 22, 2017 - admin - in category News

Comments are off for this post.

สำหรับผู้ที่รักในการปั่นจักรยานเป็นชีวิตจิตใจในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 เชิญมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันอย่างที่หลายคนได้เคยฝันใฝ่เอาไว้ในชีวิตเพื่อพิชิตเป็นเจ้าภูเขา ไม่มีการจำกัดจักรยาน รูปแบบกิจกรรม รูปแบบการท่องเที่ยว สำหรับนักปั่นจักรยานที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะได้รับการเสียค่าธรรมเนียมผ่านเข้าอุทยานตามกฎระเบียบของอุทยานในฐานะของนักท่องเที่ยว ตามเส้นทางปั่นจักรยานท่องเที่ยวบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ขึ้นไปสู่ยอดเขาเขียวด้วยระยะทาง 38 กม. มีระบบชีพจับเวลา จำแนกอายุ และมีการจัดอันดับให้ตามอายุ แต่กรณีที่นักปั่นจักรยานไม่ถึง 500 ท่านจะไม่มีการระบบชีพจับเวลา รวมระยะทางทั้งสิ้น 49.9 กม. เส้นชัยของการแข่งขันจะอยู่บริเวณลานจอดรถผาเดียวดายก่อนถึงยอดเขาเขียว แบ่งประเภทการแข่งขันได้ดังนี้

  1. ประเภท T ท่องเที่ยวพร้อมพิชิตเส้นทางไม่มีการจำกัดชนิดของจักรยาน
  2. ประเภทท่องเที่ยวจัดอันดับ 1-10 ทุกถ้วยรางวัล ประกอบไปด้วย A1 OPEN Male , A3 30-39 years Male, A4 40-49 years Male, A5 50-59 years Male, A6 60 up Male, A7 รุ่นน้ำหนัก 80 กก. ขึ้นไป ไม่มีการจำกัดประเภทรถ, A8 รุ่นน้ำหนัก 100 กก. ขึ้นไป ไม่มีการจำกัดประเภทรถ, B1 OPEN Female, B3 30-39 years Female, B4 40 up Female

สำหรับค่าสมัครในรายการคนพันธ์แกร่ง พิชิตเขาเขียว “KING OF MOUNTAIN” เขาใหญ่ 2018 ครั้งที่ 3 นี้สำหรับท่านละ 1,000 บาท จะได้รับ เสือคอกลม Cool Max เป็นผ้าระบายอากาศ, เหรียญเกียรติยศพิชิตเส้นทาง Limited Edition KOM, ชีพจับเวลาพร้อมเบอร์เวลา 1 ชุด, ค่าธรรมเนียมสำหรับการเข้าไปยังอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่, ประกันอุบัติเหตุกลุ่มในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561, อาหารและผลไม้ของทั้งมื้อเช้าและเที่ยง, มีน้ำดื่มให้บริการตลอดเส้นทางทั้งหมด 6 จุด, มีรถโดยสารที่คอยรับลงจากยอดเขาเขียวเพื่อกลับมายังจุดสตาร์ท ส่วนผู้ที่สมัครท่านละ 1,500 บาท ก็จะได้รับสิ่งสมนาคุณเหมือนกันแต่พิเศษที่มากกว่าคือจะเปลี่ยนจากเสื่อคอกลม Cool Max เป็น เสื้อ Jersey Limited edition KOM จาก F2P จำนวน 1 ตัว

สำหรับข้อกำหนดสำคัญที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนต้องทราบก็คือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและสุขภาพจึงจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้ สำหรับท่านที่ได้มีการลงทะเบียนกิจกรรมในครั้งนี้ต้องพร้อมยินดีและยอมรับหากเกิดอุบัติเหตุระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม จะไม่มีการเรียกร้องค่าเสียดายใดๆ ทั้งสิ้นจากผู้จัดงาน รวมไปถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จากผู้เข้าร่วมท่านอื่น สภาพอากาศ การจราจร สภาพถนน ต้องสวมหมวกนิรภัยตลอดการแข่งขัน

admin