About Us

bmx-player

ภารกิจของเราคือการเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือด้านจักรยานโดยการให้ทุกท่านได้รับข่าวสารพร้อมข้อมูลการเล่นกีฬาประเภทนี้อย่าง ทำให้ผู้ขับขี่ได้รับประสบการณ์การขี่จักรยานใหม่ ๆ และมอบทางเลือกที่ดีกว่าแก่ผู้ขับขี่จักรยาน เว็บไซต์ winchesterbmxracing.org สนับสนุนการใช้จักรยานเพื่อส่งเสริมสุขภาพ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลอย่างถูกต้อง