Bike-for-Charity

Bike for Charity ปั่นปันใจ เพื่อผู้ยากไร้ ครั้งที่ 1 กิจกรรมดีๆ สำหรับผู้ยากไร้

January 14, 2018 - admin - in category News

Comments are off for this post.

ชมรมจักรยานท่าตะเกียบจับมือกับค่ายพุทธบุตร, มูลนิธิพระธรรมสัจจะ, สมาชิกครอบครัวเดียวกัน พร้อมด้วยส่วนราชการของอำเภอท่าตะเกียบ ได้เชิญผู้ที่สนใจทุกคนเข้าร่วมสมัครปั่นจักรยานการกุศลในรายการ Bike for Charity ปั่นปันใจ เพื่อผู้ยากไร้ ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยรางวัลของ ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ อดีตผู้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี รัชกาลที่ 9 ถือว่าเป็นรายการที่มีความน่าสนใจไม่น้อยเพราะนอกจากจะได้ปั่นจักรยานแล้วยังได้เป็นการร่วมทำบุญเพื่อผู้ยากไร้ทั้งหลายอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ Bike for Charity ปั่นปันใจ เพื่อผู้ยากไร้ ครั้งที่ 1

  1. เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยวิธีการปั่นจักรยาน
  2. เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของอำเภอท่าตะเกียบ
  3. เป็นการหาทุนทรัพย์เพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาและความเป็นอยู่ของผู้ยากไร้ที่อยู่ในอำเภอท่าตะเกียบ
  4. เป็นการสนับสนุนในโครงการการกุศลเพราะจะมีการนำรายได้จากการจัดกิจกรรม Bike for Charity ปั่นปันใจ เพื่อผู้ยากไร้ ครั้งที่ 1 นี้ไปร่วมสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดลและมีการมอบให้เพื่อเป็นเงินทุนทางด้านการศึกษาเพื่อให้การสนับสนุนกับเหล่านักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ประเภทพร้อมเส้นทางการปั่น

  1. จักรยานเสือหมอบชายระยะทาง 70 กม. อันดับ 1 จะได้รับถ้วยรางวัลของ ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ อดีตผู้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี รัชกาลที่ 9 ส่วนอันดับ 2-50 จะได้รับถ้วยรางวัลของผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
  2. จักรยานเสือหมอบหญิงระยะทาง 70 กม. อันดับ 1 จะได้รับถ้วยรางวัลของ ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ อดีตผู้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี รัชกาลที่ 9 ส่วนอันดับ 2-50 จะได้รับถ้วยรางวัลของผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
  3. จักรยานเสือภูเขาชายระยะทาง 43 กม. อันดับ 1 จะได้รับถ้วยรางวัลของ ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ อดีตผู้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี รัชกาลที่ 9 ส่วนอันดับ 2-50 จะได้รับถ้วยรางวัลของผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
  4. จักรยานเสือภูเขาหญิงระยะทาง 43 กม. อันดับ 1 จะได้รับถ้วยรางวัลของ ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ อดีตผู้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี รัชกาลที่ 9 ส่วนอันดับ 2-50 จะได้รับถ้วยรางวัลของผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
  5. VIP 20 กม. สำหรับผู้ที่อายุไม่ต่ำกว่า 12 ปี แต่อุปกรณ์นิรภัยต้องครบถ้วน จะได้รับถ้วยรางวัล VIP
  6. ของที่ระลึกพิเศษจำนวน 5 อันดับ สำหรับประเภททีมที่สมัครสูงสุด

Bike for Charity ปั่นปันใจ เพื่อผู้ยากไร้ ครั้งที่ 1 นี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการที่ดีเพื่อสนับสนุนให้กับผู้ยากไร้ทุกๆ คนได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยเงินการกุศล ส่วนผู้ที่เข้าร่วมโครงการเองนอกจากจะได้บุญแล้วยังได้ออกกำลังกายพร้อมกับชมความงดงามสองข้างทางอีกด้วย

admin